Menu Close

Fundacja i wydawnictwo

Chcąc efektywnie działać w społeczeństwie i rozwijać działalność medialną, Kościół Chwały (wówczas jeszcze jako Chrześcijański Kościół Reformacyjny) powołał w 2004 roku Fundację Nadzieja dla Przyszłości.

Główne zakresy działania fundacji to:

1. Działalność wydawnicza i dystrybucyjna:

– książki autorstwa uznanych nauczycieli Słowa i głoszących z całego świata;
– Portal Chrześcijański CEL – opiniotwórczy portal chrześcijański (www.portalcel.pl; profil na Facebooku: www.facebook.com/MagazynCel);
– wydawnictwa muzyczne – płyty z muzyką Grupy Uwielbienia Kościoła Chwały – dawniej Grupa JJP. Wszystkie powyższe materiały są dostępne w sklepie intenretowym;

2. Praca z dziećmi i młodzieżą, także z domów dziecka.

3. Pomoc społeczna (m.in. prowadzenie programów profilaktycznych) i działania charytatywne.

4. Wspieranie współpracy polsko-izraelskiej.

Pracę fundacji wspomaga kilkuosobowy zespół współpracowników i wolontariuszy.

Więcej informacji na www.ndp.org.pl.

X