Menu Close

Wyjazdy misyjne

W 2018 roku Bóg dał nam słowo, że będziemy jeździć do różnych miast w Polsce i zanosić tam ogień Bożego Słowa i Ducha. I tak się stało – za nami już kilkanaście wyjazdów, podczas których mogliśmy rozpalić w ludziach wiarę, życie i radość Ducha, który przełamuje wszelkie ograniczenia!

X