Revival Now Conferences

Revival Now Conferences

Zdj 019
Zdj 268
Zdj 129
Zdj 118

We live in times of profound changes in Europe, which reach into all aspects of our lives - politics, economics, society. The world accelerated rapidly. God wants the Church of the Lord Jesus not only to keep up with what is happening, but above all to be a promoter of God's move.

In 2022-2023, we organized a series of conferences under the brand "Revival NOW Conference" with the participation of speakers from abroad, including: Dr. Michael Brown, Pastor Steve Gray, Apostle Rolph Hendrix, Evangelist Dr. Peter Gammons.

During the conference, we hosted believers from Poland and Europe.

 

Zdj 279
Zdj 027
Zdj 095 (1)
Szkoła Przywództwa Piątek 276

 

Poprzez konferencję Revival NOW – Przebudzenie TERAZ zbudowaliśmy platformę głoszenia poselstwa przebudzeniowego i apostolskiego, aby uczestnicy mogli doświadczyć działania Bożego, przełomów i trwałych zmian - pastor Marcin Podżorski
 
My jako ludzie Boży mamy wpływ na to, co się dzieje na świecie. Bóg powołał nas, abyśmy zmieniali historię dziś! – pastor Steve Gray

Poślij przebudzenie do mojego kościoła, do mojego miasta, do mojego kraju, uczyń to na swoją chwałę – niech to będzie wasze modlitwa – Dr Michael Brown

Bóg potrzebuje wierzących, którzy będą radykalnie bogaci. Zostałeś stworzony, aby żyć w zdrowiu. Bóg zaplanował, żeby ci się powodziło. Choroba nie jest Bożą wolą dla ciebie – Dr Peter Gammons

Jesteśmy kościołem przyszłości, a przyszłość jest teraz! – apostoł Rolpf Hendriks